Pemberhentian pekerja di Malaysia – anugerah atau keburukan?

by | Jul 7, 2020 | Sembang-Sembang | 0 comments

Wabak Covid-19 yang berlaku sekarang telah menyebabkan (dan terus menyebabkan) banyak perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa kerana sekatan pergerakan yang dikenakan oleh kerajaan dan ini telah menyebabkan kesan negatif terhadap pendapatan kebanyakan perniagaan.

Pada saat-saat yang tidak menentu ini, pemilik perniagaan dapat, jika belum dilakukan, menggunakan langkah-langkah pemotongan biaya. Pemilik perniagaan juga harus memikirkan cara untuk menyusun semula perniagaan mereka agar lebih menjimatkan kos. Sebarang penyusunan semula perniagaan dalam keadaan semasa mungkin memerlukan menangani kenyataan yang tidak menyenangkan kerana harus memberhentikan pekerja. Fokus siri dua bahagian ini adalah untuk memberi pandangan mengenai pemberhentian pekerja dan keperluan pentadbiran yang harus dipertimbangkan sebelum memulakan latihan pemberhentian pekerja.

Pemberhentian pekerja pada dasarnya adalah latihan untuk memberhentikan pekerjaan, berdasarkan fakta bahawa pekerja telah menjadi lebihan, iaitu apabila majikan mempunyai lebih banyak pekerja daripada yang pada dasarnya diperlukan untuk operasinya. Lebihan tersebut mungkin timbul disebabkan oleh pelbagai alasan, termasuk kehilangan sektor pekerjaan yang boleh mengakibatkan kepakaran atau kemahiran pekerja tertentu menjadi berlebihan; automasi proses kerja; kehilangan keuntungan / hasil, penggabungan perniagaan; dan faktor lain.

Dalam keadaan seperti itu, beberapa persoalan yang timbul termasuk, Bolehkah saya memberhentikan pekerja saya ?; Siapa yang boleh saya lepaskan ?; Adakah saya perlu membayar pampasan kepada pekerja yang diberhentikan, dan jika ya, berapa?

Di Malaysia, sementara syarikat bebas untuk mengatur atau menyusun perniagaan mereka untuk memaksimumkan kecekapan dan keuntungan, namun, mengingat bahawa pemberhentian pekerja akan memberi kesan buruk terhadap kehidupan pekerja, oleh itu ia harus dilakukan dengan niat baik.

Panduan berguna untuk apa yang menjadi “amalan pekerja yang adil” dalam konteks pelaksanaan pemberhentian pekerja boleh didapati dalam Kod Tata Kelakuan Harmoni Industri Malaysia (“Kod”). Fasal 20 Kanun menetapkan amalan terbaik yang harus diikuti oleh majikan dalam menjalankan pemberhentian kerja. Walaupun Kod ini tidak memiliki kekuatan hukum, disarankan agar setiap pemberhentian kerja yang dilakukan mematuhi prinsip dan garis panduan yang dinyatakan dalam Kod, kerana kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan pemberhentian tersebut dinyatakan sebagai pemecatan yang tidak adil oleh orang Malaysia Mahkamah Perindustrian.

Penting untuk diperhatikan bahawa sekiranya pekerja yang diberhentikan membuat perwakilan untuk pemecatan yang tidak adil terhadap majikan mereka di Mahkamah Perusahaan, majikan tersebut akan menanggung beban membuktikan bahawa pemberhentian pekerja dilakukan dengan niat baik. Di sinilah, majikan akan mendapat keuntungan dengan memberikan bukti kepatuhan terhadap Kod.

Kod ini juga mengesyorkan agar majikan melakukan langkah-langkah pemotongan biaya alternatif sebelum pemberhentian kerja, dan kesan tindakan tersebut harus dinilai untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat membantu menjaga perniagaan tetap bertahan. Langkah-langkah tersebut mungkin termasuk pembekuan atau pengehadan pengambilan pekerja baru; mengehadkan kerja lebih masa atau bekerja pada hari rehat mingguan; mengurangkan bilangan jam kerja atau jumlah shift yang dilakukan dalam seminggu; melatih semula dan / atau memindahkan pekerja ke jabatan lain.

Di mana pemberhentian kerja tidak dapat dielakkan walaupun ada pelaksanaan langkah-langkah pemotongan biaya, Kod ini mengesyorkan agar pengusaha mengambil langkah-langkah berikut:

-> memberi amaran awal kepada pekerja yang terlibat;

-> memperkenalkan skim pemberhentian sukarela dan faedah persaraan, dan menyediakan pembayaran faedah redundansi dan / atau persaraan;

-> pekerja bersara yang melebihi usia persaraan biasa;

-> membantu pekerja mencari pekerjaan alternatif; dan

-> melakukan pemberhentian pekerja secara berperingkat-peringkat di kalangan pekerja sehingga ia tersebar dalam jangka masa yang lebih lama.

Secara krusial, Kod ini menekankan bahawa majikan mesti memastikan pekerja dan wakil mereka / kesatuan sekerja (jika berkaitan) telah diberitahu sebelum pelaksanaan pemberhentian pekerja dilakukan.

Bahagian seterusnya dari artikel ini akan mempertimbangkan prinsip di sebalik kriteria untuk memilih pekerja yang akan diberhentikan, syarat pentadbiran untuk pemberhentian pekerja, dan faedah pemberhentian pekerja yang sesuai untuk diberikan kepada pekerja dalam situasi seperti itu.

Ini adalah yang pertama dari siri dua bahagian mengenai pemberhentian pekerja. Artikel ini disumbangkan oleh Ashley Tay dan Rubini Murugesan dari Christopher & Lee Ong.

(43)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *